PUBLIEKE SECTOR

ONDERWIJS

Voor het onderwijzend personeel in basis- en voortgezet onderwijs is het steeds belangrijker om een degelijke basiskennis van Microsoft Windows, Outlook, Word, Excel en PowerPoint te hebben. WAT! verzorgt Office 365 trainingen (online applicaties en de de desktop applicaties) speciaal gericht op het onderwijs.

GEMEENTEN/CWI/UWV

Bij het zoeken naar een passende functie voor/door een uitkeringsgerechtigde merken consulenten en coaches steeds vaker dat werkgevers personeel aan willen nemen die al over basiskennis van de computer beschikken. Veel uitkeringsgerechtigden missen die kennis. WAT! geeft trainingen Windows/Office in kleine groepen of individueel, met persoonlijke begeleiding. In deze trainingen wordt ondermeer aandacht besteed aan elektronische vacaturebanken, elektronisch solliciteren en het gebruik van Word bij het maken van sollicitatiebrieven.

Daar waar er binnen de ambtelijke organisaties wijzigingstrajecten plaatsvinden die als consequentie hebben dat de eigen medewerkers moeten gaan werken volgens veranderde procedures en werkwijzen, kan WAT! het veranderingstraject optimaliseren door het geven van procestrainingen.