PUBLIEKE SECTOR

ONDERWIJS

Voor het onderwijzend personeel in basis- en voortgezet onderwijs is het steeds belangrijker om een degelijke basiskennis van MS Windows, MS Outlook, Word, Excel en PowerPoint te hebben. WAT! verzorgt speciaal voor het onderwijs maatwerktrainingen.

Het digitaal schoolbord is niet meer weg te denken uit de Nederlandse scholen; primair en voortgezet. Andere onderwijssectoren blijven niet achter. Het digitale schoolbord wordt echter nog te vaak alleen gebruikt als een projectie techniek. Om meer te halen uit de veelzijdigheid van het digitale schoolbord verzorgt WAT! speciaal op elke type onderwijs gerichte trainingen.

GEMEENTEN/CWI/UWV

Bij het zoeken naar een passende functie voor/door een uitkeringsgerechtigde merken consulenten en coaches steeds vaker dat werkgevers personeel aan willen nemen die al over basiskennis van de computer beschikken. Veel uitkeringsgerechtigden missen die kennis. WAT! geeft trainingen Windows/Office in kleine groepen of individueel, met persoonlijke begeleiding. In deze trainingen wordt ondermeer aandacht besteed aan elektronische vacaturebanken, elektronisch solliciteren en het gebruik van Word bij het maken van sollicitatiebrieven.

Daar waar er binnen de ambtelijke organisaties wijzigingstrajecten plaatsvinden die als consequentie hebben dat de eigen medewerkers moeten gaan werken volgens veranderde procedures en werkwijzen, kan WAT! het veranderingstraject optimaliseren door het geven van procestrainingen.